English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > arhiv
Vode

PODATKI O KAKOVOSTI VODA - 2010

Podatki, objavljeni na spletni strani so zbrani v okviru imisijskega monitoringa kakovosti voda na Uradu za hidrologijo in stanje okolja Agencije RS za okolje.

Podatki so rezultat kontroliranih meritev v mreži za spremljanje kakovosti voda

Izpisi podatkov na tej spletni strani so oblikovani do meje določljivosti, razen podatkov za jezera, ki so izpisani do meje zaznavnosti (LOD). Analitske metode so dostopne v poročilih v naši knjižnici ali naši spletni strani. Tu so na voljo tudi opisi merilnih mest.

Podatki, objavljeni na spletni strani so javni in na voljo za ponovno uporabo skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ul. RS št. 76 z dne 12.8.2005). V skladu s 26. členom navedene uredbe je obvezna navedba vira informacij.

MORJE – izpisi podatkov po merilnih mestih za leto 2010

REKE – izpisi podatkov za leto 2010

JEZERA IN ZADRŽEVALNIKI – izpisi podatkov po jezerih za leto 2010

PODZEMNE VODE – izpisi podatkov po vodnih telesih za leto 2010

POVRŠINSKE VODE, KI SE JIH ODVZEMA ZA OSKRBO S PITNO VODO - izpisi podatkov površinskih virov pitne vode za leto 2010

IZVAJANJE MONITORINGA ZA EKOLOŠKO STANJE VODOTOKOV – izpisi podatkov po bioloških elementih za leto 2010

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO