English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > kopalne vode
Vode

Kopalne vode

Nasveti

Kopalna sezona 2024

Na slovenskih rekah, jezerih in morju je določenih 48 kopalnih voda. Seznam kopalnih voda določi vlada z Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda. Na teh odsekih se v času kopalne sezone vsake 14 dni spremlja kakovost vode in sicer na morju od začetka junija do sredine septembra, na celinskih vodah pa od sredine junija do konca avgusta.

Vzorčenje kopalne vode in analize izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. V odvzetih vzorcih vode se ugotavlja prisotnost dveh bakterij, ki sta pokazatelja fekalnega onesnaženja (Escherichia coli, intestinalni enterokoki), ustreznost posameznega vzorca vode pa je ocenjena glede na priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Obveščanje o kakovosti in temperaturah kopalnih voda omogoča interaktivna karta, primerna tudi za uporabo na mobilnih telefonih. Informacije o stanju kopalnih voda so kopalcem na voljo tudi na informacijskih tablah na kopališčih in kopalnih območjih.

Povezane strani

 

Raziskovalni monitoringi kopalnih voda v letu 2024

Kopalna voda Kolpa Primostek je bila v obdobju 2018-2021 razvrščena v kategorijo slabe kakovosti. Za izboljšanje kakovosti vode je Vlada sprejela program ukrepov, ki vključuje vzpostavitev oziroma dokončanje komunalne infrastrukture, nadzor nad odvajanjem in čiščenjem odpadnih komunalnih voda, preveritev nelegalnih izpustov in preveritev nelegalnih priključkov na komunalno infrastrukturo. Učinkovitost izvedenih ukrepov bomo tudi v letu 2024 spremljali v okviru raziskovalnega monitoringa.

V delu Kopališča Žusterna, v neposredni bližini iztoka hudournika, vrsto let ugotavljamo spremenljivo kakovost vode po obilnem dežju zaradi spiranja površin ter mešanja meteorne in fekalne vode v kanalizacijskih sistemih. Ker se v zaledju kopalne vode načrtujejo številni ukrepi, se bo učinkovitost že izvedenih ukrepov spremljala še dodatno na merilnem mestu ob otroškem bazenu.

Podnebne spremembe in vse pogostejši ekstremni dogodki (suše, poplave) vplivajo tudi na kakovost kopalnih voda. Višje temperature omogočajo večjo razrast patogenov. Povečano tveganje za onesnaženje voda predstavljajo tudi močni nalivi in poplave. V okviru naloge Prilagajanje podnebnim spremembam s trajnostnim upravljanjem porečij bomo v letu 2024 izvedli mikrobiološke analize na dvajsetih lokacijah, kjer kopalne vode niso uradno določene, se pa ljudje kopajo. Podatki so objavljeni v pripeti datoteki.

Podatki za strokovnjake

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO