English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki
Zrak

Modelska napoved delcev PM10

animacija delci pm 10

Napoved PM10 za danes

Napoved PM10 za jutri

Modelska napoved prikazuje urne ravni delcev za danes in jutri. Poleg simulacije urnih ravni delcev so prikazana tudi dnevna povprečja. Praviloma se najvišje ravni delcev pojavljajo v jutranjih in večernih urah. Predlagamo redno spremljanje izmerjenih urnih vrednosti oziroma ter prilagoditev aktivnosti na prostem skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Za napovedovanje onesnaženosti zraka se uporablja regionalni disperzijsko-fotokemijski model CAMx, sklopljen z operativnim meteorološkim modelom ALADIN. Model CAMx poleg meteoroloških vhodnih polj potrebuje tudi časovno in prostorsko podrobne podatke o izpustih ter kemijske robne pogoje, podatke o rabi tal in indeksu listne površine. Predvsem podatki o izpustih so lahko obremenjeni z veliko napako, saj je nemogoče natančno predvideti ravni izpustov po posameznih lokacijah, njihovo časovno spremenljivost in kemijsko sestavo. Obenem model predstavlja le približen opis zapletenih meteoroloških in fotokemijskih procesov v ozračju, ki vplivajo na širjenje, redčenje in izpiranje onesnaženja ter na tvorbo sekundarnih delcev. Posledično lahko pri modelskih izračunih pride do večjih odstopanj v primerjavi z izmerjenimi vrednostmi onesnaženja.

Kaj lahko sami storimo za čistejši zrak

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO