English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode

Podatki samodejnih hidroloških postaj

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Gornja Radgona I - Mura
Trenutni pretok 86.1 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Petanjci - Mura
Trenutni pretok 89.4 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Cankova - Kučnica
Trenutni pretok 0.099 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Pristava - Ščavnica
Trenutni pretok 3.80 m³/s
07.12.22 ob 17:10 Nuskova - Ledava
Trenutni pretok 0.196 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Polana I - Ledava
Trenutni pretok 2.18 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Čentiba - Ledava
Trenutni pretok 7.79 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Martjanci - Martjanski potok
Trenutni pretok 0.035 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Kobilje I - Kobiljski potok
Trenutni pretok 0.552 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Središče - Ivanjševski potok
Trenutni pretok 0.016 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Hodoš I - Velika Krka
Trenutno ni podatka Črneče - Drava
Trenutni pretok 275 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Ptuj - Drava
Trenutno ni podatka Borl I - Drava
Trenutni pretok 34.9 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Zavrč - Drava
Trenutni pretok 37.5 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Črna - Meža
Trenutni pretok 2.86 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Otiški Vrh I - Meža
Trenutni pretok 13.1 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Dovže II - Mislinja
Trenutni pretok 1.42 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Otiški Vrh I - Mislinja
Trenutni pretok 4.82 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Stari trg I - Suhodolnica
Trenutni pretok 0.986 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Muta I - Bistrica
Trenutni pretok 1.23 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Ruta - Radoljna
Trenutni pretok 1.42 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Zreče - Dravinja
Trenutni pretok 0.590 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Loče - Dravinja
Trenutni pretok 2.89 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Makole - Dravinja
Trenutni pretok 5.84 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Videm - Dravinja
Trenutni pretok 14.2 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Perovec - Oplotnica
Trenutni pretok 1.09 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Spodnja Ložnica - Ložnica
Trenutni pretok 1.51 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Podlehnik I - Rogatnica
Trenutni pretok 1.70 m³/s
07.12.22 ob 17:10 Tržec - Polskava
Trenutni pretok 3.00 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Ranca - Pesnica
Trenutni pretok 1.36 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Gočova - Pesnica
Trenutni pretok 3.72 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Zamušani I - Pesnica
Trenutni pretok 8.03 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Kranjska Gora I - Sava Dolinka
Trenutni pretok 0.897 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Jesenice - Sava Dolinka
Trenutni pretok 14.6 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Blejski most - Sava Dolinka
Trenutni pretok 38.1 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Podhom - Radovna
Trenutni pretok 9.64 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Sveti Janez - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 7.82 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Bodešče - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 29.8 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Ukanc - Savica
Trenutni pretok 2.21 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Stara Fužina II - Mostnica
Trenutni pretok 3.70 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Bohinjska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 3.65 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Mlino I - Jezernica
Trenutni pretok 0.359 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Radovljica - Sava
Trenutni pretok 70.7 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Okroglo - Sava
Trenutni pretok 73.6 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Medno - Sava
Trenutni pretok 138 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Šentjakob - Sava
Trenutni pretok 129 m³/s
07.12.22 ob 17:10 Litija - Sava
Trenutni pretok 306 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Hrastnik - Sava
Trenutni pretok 352 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Čatež I - Sava
Trenutni pretok 682 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Jesenice na Dolenjskem - Sava
Trenutni pretok 709 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Ovsiše II - Lipnica
Trenutni pretok 2.16 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Preska - Tržiška Bistrica
Trenutni pretok 5.68 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Kokra I - Kokra
Trenutni pretok 6.65 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Kranj II - Kokra
Trenutni pretok 7.23 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Suha I - Sora
Trenutni pretok 38.6 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Medvode II - Sora
Trenutni pretok 47.3 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Žiri III - Poljanska Sora
Trenutni pretok 3.59 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Zminec - Poljanska Sora
Trenutni pretok 24.6 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Železniki - Selška Sora
Trenutni pretok 10.4 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Vešter - Selška Sora
Trenutni pretok 14.5 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Kamnik I - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 9.89 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Vir - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 7.95 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Bišče - Kamniška Bistrica
Trenutno ni podatka Nevlje I - Nevljica
Trenutni pretok 2.70 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Vir - Rača
Trenutni pretok 5.49 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Podrečje - Rača
Trenutni pretok 7.34 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Topole - Pšata
Trenutni pretok 2.43 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Loka - Pšata
Trenutni pretok 1.46 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Zagorje - Medija
Trenutni pretok 3.24 m³/s
07.12.22 ob 17:10 Žebnik - Sopota
Trenutni pretok 1.96 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Martinja vas II - Mirna
Trenutni pretok 5.51 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Jelovec - Mirna
Trenutni pretok 8.43 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Metni Vrh - Sevnična
Trenutni pretok 1.11 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Rogatec - Sotla
Trenutni pretok 0.496 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Rakovec - Sotla
Trenutni pretok 17.8 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Sodna vas II - Mestinjščica
Trenutni pretok 3.41 m³/s
07.12.22 ob 17:10 Zagaj II - Bistrica
Trenutni pretok 3.04 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Petrina - Kolpa
Trenutni pretok 55.8 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Sodevci - Kolpa
Trenutni pretok 125 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Metlika - Kolpa
Trenutni pretok 246 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Livold I - Rinža
Trenutni pretok 3.52 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Gradac I - Lahinja
Trenutni pretok 24.5 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Vrhnika - Ljubljanica
Trenutni pretok 54.2 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Moste I - Ljubljanica
Trenutni pretok 105 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Verd I - Ljubija
Trenutni pretok 12.7 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Bistra I - Bistra
Trenutni pretok 10.4 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Borovnica - Borovniščica
Trenutni pretok 1.59 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Iška vas - Iška
Trenutni pretok 2.88 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Ig - Ižica
Trenutni pretok 4.51 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Bokalce - Gradaščica
Trenutni pretok 6.60 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Dvor - Gradaščica
Trenutni pretok 4.05 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Razori - Šujica
Trenutni pretok 3.00 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Cerknica I - Cerkniščica
Trenutni pretok 1.75 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Prestranek - Pivka
Trenutni pretok 5.57 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Mali Otok - Nanoščica
Trenutni pretok 3.62 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Hasberg - Unica
Trenutni pretok 51.4 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Malni - Malenščica
Trenutni pretok 8.53 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Logatec - Logaščica
Trenutni pretok 1.37 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Solčava I - Savinja
Trenutni pretok 2.66 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Nazarje - Savinja
Trenutni pretok 29.0 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Letuš I - Savinja
Trenutni pretok 31.7 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Celje II - brv - Savinja
Trenutni pretok 63.9 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Laško - Savinja
Trenutni pretok 73.6 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Veliko Širje I - Savinja
Trenutni pretok 86.1 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Luče - Lučnica
Trenutno ni podatka Kraše - Dreta
Trenutni pretok 7.81 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Velenje - Paka
Trenutni pretok 1.13 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Šoštanj - Paka
Trenutni pretok 2.62 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Rečica - Paka
Trenutni pretok 3.81 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Gaberke - Velunja
Trenutni pretok 0.670 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Dolenja vas II - Bolska
Trenutno ni podatka Levec I - Ložnica
Trenutni pretok 3.22 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Črnolica - Voglajna
Trenutni pretok 2.20 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Celje II - Voglajna
Trenutni pretok 7.69 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Polže - Hudinja
Trenutni pretok 0.914 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Škofja vas - Hudinja
Trenutni pretok 3.04 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Vodiško I - Gračnica
Trenutni pretok 3.33 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Podbukovje I - Krka
Trenutni pretok 23.0 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Soteska - Krka
Trenutni pretok 77.0 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Gorenja Gomila - Krka
Trenutni pretok 131 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Podbočje - Krka
Trenutni pretok 160 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Mlačevo - Grosupeljščica
Trenutni pretok 1.03 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Rašica - Rašica
Trenutni pretok 2.65 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Ivančna Gorica - Višnjica
Trenutni pretok 1.11 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Meniška vas I - Radešca
Trenutni pretok 25.1 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Rožni Vrh I - Temenica
Trenutni pretok 2.40 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Prečna - Prečna
Trenutni pretok 7.92 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Škocjan - Radulja
Trenutni pretok 5.40 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Sodražica - Bistrica
Trenutni pretok 1.56 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Prigorica I - Ribnica
Trenutni pretok 6.38 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Kršovec I - Soča
Trenutni pretok 12.8 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Log Čezsoški - Soča
Trenutni pretok 18.5 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Kobarid I - Soča
Trenutni pretok 41.1 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Solkan - Soča
Trenutni pretok 183 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Žaga - Učja
Trenutni pretok 3.75 m³/s
07.12.22 ob 17:10 Tolmin I - Tolminka
Trenutni pretok 6.52 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Podroteja I - Idrijca
Trenutni pretok 12.8 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Podroteja - Idrijca-kanal
Trenutni pretok 1.32 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Hotešk - Idrijca
Trenutni pretok 36.2 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Cerkno - Cerknica
Trenutni pretok 2.63 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Dolenja Trebuša I - Trebuša
Trenutni pretok 3.97 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Bača pri Modreju - Bača
Trenutni pretok 11.8 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Nova Gorica I - Koren
Trenutni pretok 0.166 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Vipava II - Vipava
Trenutni pretok 17.4 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Dolenje - Vipava
Trenutni pretok 29.2 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Zalošče - Vipava
Trenutni pretok 40.8 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Miren I - Vipava
Trenutni pretok 54.1 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Podnanos - Močilnik
Trenutni pretok 0.706 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Ajdovščina I - Hubelj
Trenutni pretok 4.86 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Branik - Branica
Trenutni pretok 1.22 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Volčja Draga - Lijak
Trenutni pretok 7.56 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Bezovljak - Vogršček
Trenutni pretok 0.045 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Neblo - Reka
Trenutni pretok 1.02 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Golo Brdo - Idrija
Trenutno ni podatka Neblo - Kožbanjšček
Trenutni pretok 0.169 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Potoki - Nadiža
Trenutni pretok 4.96 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Trpčane - Reka
Trenutni pretok 1.85 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Trnovo - Reka
Trenutni pretok 6.78 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Cerkvenikov mlin - Reka
Trenutni pretok 12.3 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Škocjan II - Reka
Trenutno ni podatka Ilirska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 2.84 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Zarečica - Molja
Trenutni pretok 1.22 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Kubed II - Rižana
Trenutni pretok 8.74 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Dekani - Rižana
Trenutno ni podatka Šalara - Badaševica
Trenutni pretok 0.193 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Pišine I - Drnica
Trenutni pretok 0.177 m³/s
07.12.22 ob 17:20 Podkaštel - Dragonja
Trenutno ni podatka Sveti Duh - Bohinjsko jezero
Trenutni vodostaj 39 cm
07.12.22 ob 17:20 Mlino - Blejsko jezero
Trenutni vodostaj 47 cm
07.12.22 ob 17:20 Kamin - Ljubljanica
Trenutni vodostaj 178 cm
07.12.22 ob 17:20 Gorenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 200 cm
07.12.22 ob 17:20 Dolenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 344 cm
07.12.22 ob 17:20 Postojnska jama - Pivka
Trenutni vodostaj 157 cm
07.12.22 ob 17:20 Medlog - Savinja
Trenutni vodostaj 178 cm
07.12.22 ob 17:00 Blate - Rakitnica
Trenutni vodostaj 266 cm
07.12.22 ob 17:20 Koper - kapitanija - Jadransko morje
Trenutni vodostaj 201 cm
07.12.22 ob 17:00 OB Piran (NIB) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 15.9 °C
07.12.22 ob 17:00 Debeli Rtič (Zora) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 15.2 °C
07.12.22 ob 17:00 Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 15.0 °C
07.12.22 ob 17:00

Hidrološki podatki

Opomba: Podatki so informativni!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO