English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode

Podatki samodejnih hidroloških postaj

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Gornja Radgona I - Mura
Trenutni pretok 86.1 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Petanjci - Mura
Trenutni pretok 87.9 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Cankova - Kučnica
Trenutni pretok 0.099 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Pristava - Ščavnica
Trenutni pretok 3.91 m³/s
07.12.22 ob 16:50 Nuskova - Ledava
Trenutni pretok 0.196 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Polana I - Ledava
Trenutni pretok 2.18 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Čentiba - Ledava
Trenutni pretok 7.79 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Martjanci - Martjanski potok
Trenutni pretok 0.035 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Kobilje I - Kobiljski potok
Trenutni pretok 0.552 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Središče - Ivanjševski potok
Trenutni pretok 0.016 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Hodoš I - Velika Krka
Trenutno ni podatka Črneče - Drava
Trenutni pretok 299 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Ptuj - Drava
Trenutno ni podatka Borl I - Drava
Trenutni pretok 33.9 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Zavrč - Drava
Trenutni pretok 37.5 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Črna - Meža
Trenutni pretok 2.86 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Otiški Vrh I - Meža
Trenutni pretok 13.1 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Dovže II - Mislinja
Trenutni pretok 1.42 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Otiški Vrh I - Mislinja
Trenutni pretok 4.82 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Stari trg I - Suhodolnica
Trenutni pretok 0.986 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Muta I - Bistrica
Trenutni pretok 1.23 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Ruta - Radoljna
Trenutni pretok 1.58 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Zreče - Dravinja
Trenutni pretok 0.590 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Loče - Dravinja
Trenutni pretok 2.89 m³/s
07.12.22 ob 16:30 Makole - Dravinja
Trenutni pretok 5.84 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Videm - Dravinja
Trenutni pretok 14.2 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Perovec - Oplotnica
Trenutni pretok 1.09 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Spodnja Ložnica - Ložnica
Trenutni pretok 1.51 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Podlehnik I - Rogatnica
Trenutni pretok 1.70 m³/s
07.12.22 ob 16:50 Tržec - Polskava
Trenutni pretok 3.00 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Ranca - Pesnica
Trenutni pretok 1.43 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Gočova - Pesnica
Trenutni pretok 3.72 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Zamušani I - Pesnica
Trenutni pretok 8.03 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Kranjska Gora I - Sava Dolinka
Trenutni pretok 0.897 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Jesenice - Sava Dolinka
Trenutni pretok 15.6 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Blejski most - Sava Dolinka
Trenutni pretok 38.9 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Podhom - Radovna
Trenutni pretok 9.64 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Sveti Janez - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 7.82 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Bodešče - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 29.8 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Ukanc - Savica
Trenutni pretok 2.21 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Stara Fužina II - Mostnica
Trenutni pretok 3.70 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Bohinjska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 3.65 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Mlino I - Jezernica
Trenutni pretok 0.359 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Radovljica - Sava
Trenutni pretok 70.7 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Okroglo - Sava
Trenutni pretok 74.8 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Medno - Sava
Trenutni pretok 134 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Šentjakob - Sava
Trenutni pretok 129 m³/s
07.12.22 ob 16:40 Litija - Sava
Trenutni pretok 309 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Hrastnik - Sava
Trenutni pretok 354 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Čatež I - Sava
Trenutni pretok 682 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Jesenice na Dolenjskem - Sava
Trenutni pretok 709 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Ovsiše II - Lipnica
Trenutni pretok 2.16 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Preska - Tržiška Bistrica
Trenutni pretok 5.68 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Kokra I - Kokra
Trenutni pretok 6.65 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Kranj II - Kokra
Trenutni pretok 8.86 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Suha I - Sora
Trenutni pretok 38.6 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Medvode II - Sora
Trenutni pretok 47.3 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Žiri III - Poljanska Sora
Trenutni pretok 3.83 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Zminec - Poljanska Sora
Trenutni pretok 25.2 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Železniki - Selška Sora
Trenutni pretok 10.7 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Vešter - Selška Sora
Trenutni pretok 15.1 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Kamnik I - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 10.2 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Vir - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 8.34 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Bišče - Kamniška Bistrica
Trenutno ni podatka Nevlje I - Nevljica
Trenutni pretok 2.70 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Vir - Rača
Trenutni pretok 5.49 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Podrečje - Rača
Trenutni pretok 7.34 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Topole - Pšata
Trenutni pretok 2.43 m³/s
07.12.22 ob 16:50 Loka - Pšata
Trenutni pretok 1.46 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Zagorje - Medija
Trenutni pretok 3.43 m³/s
07.12.22 ob 16:40 Žebnik - Sopota
Trenutni pretok 1.96 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Martinja vas II - Mirna
Trenutni pretok 5.51 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Jelovec - Mirna
Trenutni pretok 8.43 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Metni Vrh - Sevnična
Trenutni pretok 1.05 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Rogatec - Sotla
Trenutni pretok 0.540 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Rakovec - Sotla
Trenutni pretok 18.0 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Sodna vas II - Mestinjščica
Trenutni pretok 3.41 m³/s
07.12.22 ob 16:40 Zagaj II - Bistrica
Trenutni pretok 3.04 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Petrina - Kolpa
Trenutni pretok 56.7 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Sodevci - Kolpa
Trenutni pretok 127 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Metlika - Kolpa
Trenutni pretok 248 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Livold I - Rinža
Trenutni pretok 3.52 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Gradac I - Lahinja
Trenutni pretok 25.2 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Vrhnika - Ljubljanica
Trenutni pretok 54.2 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Moste I - Ljubljanica
Trenutni pretok 102 m³/s
07.12.22 ob 16:30 Verd I - Ljubija
Trenutni pretok 12.7 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Bistra I - Bistra
Trenutni pretok 10.4 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Borovnica - Borovniščica
Trenutni pretok 1.59 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Iška vas - Iška
Trenutni pretok 2.88 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Ig - Ižica
Trenutni pretok 4.60 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Bokalce - Gradaščica
Trenutni pretok 6.60 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Dvor - Gradaščica
Trenutni pretok 3.89 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Razori - Šujica
Trenutni pretok 3.00 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Cerknica I - Cerkniščica
Trenutni pretok 1.75 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Prestranek - Pivka
Trenutni pretok 5.57 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Mali Otok - Nanoščica
Trenutni pretok 3.62 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Hasberg - Unica
Trenutni pretok 51.4 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Malni - Malenščica
Trenutni pretok 8.54 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Logatec - Logaščica
Trenutni pretok 1.37 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Solčava I - Savinja
Trenutni pretok 2.66 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Nazarje - Savinja
Trenutni pretok 29.8 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Letuš I - Savinja
Trenutni pretok 31.7 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Celje II - brv - Savinja
Trenutni pretok 63.9 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Laško - Savinja
Trenutni pretok 73.6 m³/s
07.12.22 ob 16:30 Veliko Širje I - Savinja
Trenutni pretok 86.1 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Luče - Lučnica
Trenutno ni podatka Kraše - Dreta
Trenutni pretok 7.81 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Velenje - Paka
Trenutni pretok 1.13 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Šoštanj - Paka
Trenutni pretok 2.47 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Rečica - Paka
Trenutni pretok 3.81 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Gaberke - Velunja
Trenutni pretok 0.670 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Dolenja vas II - Bolska
Trenutno ni podatka Levec I - Ložnica
Trenutni pretok 3.10 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Črnolica - Voglajna
Trenutni pretok 2.20 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Celje II - Voglajna
Trenutni pretok 7.69 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Polže - Hudinja
Trenutni pretok 0.914 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Škofja vas - Hudinja
Trenutni pretok 3.04 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Vodiško I - Gračnica
Trenutni pretok 3.33 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Podbukovje I - Krka
Trenutni pretok 22.6 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Soteska - Krka
Trenutni pretok 77.0 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Gorenja Gomila - Krka
Trenutni pretok 132 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Podbočje - Krka
Trenutni pretok 161 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Mlačevo - Grosupeljščica
Trenutni pretok 1.03 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Rašica - Rašica
Trenutni pretok 2.81 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Ivančna Gorica - Višnjica
Trenutni pretok 1.17 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Meniška vas I - Radešca
Trenutni pretok 25.1 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Rožni Vrh I - Temenica
Trenutni pretok 2.40 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Prečna - Prečna
Trenutni pretok 7.92 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Škocjan - Radulja
Trenutni pretok 5.54 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Sodražica - Bistrica
Trenutni pretok 1.56 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Prigorica I - Ribnica
Trenutni pretok 6.38 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Kršovec I - Soča
Trenutni pretok 12.8 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Log Čezsoški - Soča
Trenutni pretok 18.5 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Kobarid I - Soča
Trenutni pretok 41.1 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Solkan - Soča
Trenutni pretok 171 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Žaga - Učja
Trenutni pretok 3.91 m³/s
07.12.22 ob 16:40 Tolmin I - Tolminka
Trenutni pretok 6.86 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Podroteja I - Idrijca
Trenutni pretok 12.8 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Podroteja - Idrijca-kanal
Trenutni pretok 1.33 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Hotešk - Idrijca
Trenutni pretok 37.1 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Cerkno - Cerknica
Trenutni pretok 2.46 m³/s
07.12.22 ob 16:30 Dolenja Trebuša I - Trebuša
Trenutni pretok 4.16 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Bača pri Modreju - Bača
Trenutni pretok 11.8 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Nova Gorica I - Koren
Trenutni pretok 0.195 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Vipava II - Vipava
Trenutni pretok 17.4 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Dolenje - Vipava
Trenutni pretok 29.2 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Zalošče - Vipava
Trenutni pretok 40.8 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Miren I - Vipava
Trenutni pretok 54.6 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Podnanos - Močilnik
Trenutni pretok 0.706 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Ajdovščina I - Hubelj
Trenutni pretok 5.02 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Branik - Branica
Trenutni pretok 1.22 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Volčja Draga - Lijak
Trenutni pretok 7.56 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Bezovljak - Vogršček
Trenutni pretok 0.045 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Neblo - Reka
Trenutni pretok 1.02 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Golo Brdo - Idrija
Trenutno ni podatka Neblo - Kožbanjšček
Trenutni pretok 0.169 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Potoki - Nadiža
Trenutni pretok 4.96 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Trpčane - Reka
Trenutni pretok 1.85 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Trnovo - Reka
Trenutni pretok 7.11 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Cerkvenikov mlin - Reka
Trenutni pretok 12.6 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Škocjan II - Reka
Trenutno ni podatka Ilirska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 2.84 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Zarečica - Molja
Trenutni pretok 1.22 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Kubed II - Rižana
Trenutni pretok 9.14 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Dekani - Rižana
Trenutno ni podatka Šalara - Badaševica
Trenutni pretok 0.193 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Pišine I - Drnica
Trenutni pretok 0.177 m³/s
07.12.22 ob 17:00 Podkaštel - Dragonja
Trenutno ni podatka Sveti Duh - Bohinjsko jezero
Trenutni vodostaj 39 cm
07.12.22 ob 17:00 Mlino - Blejsko jezero
Trenutni vodostaj 47 cm
07.12.22 ob 17:00 Kamin - Ljubljanica
Trenutni vodostaj 178 cm
07.12.22 ob 17:00 Gorenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 200 cm
07.12.22 ob 17:00 Dolenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 343 cm
07.12.22 ob 17:00 Postojnska jama - Pivka
Trenutni vodostaj 158 cm
07.12.22 ob 17:00 Medlog - Savinja
Trenutni vodostaj 178 cm
07.12.22 ob 17:00 Blate - Rakitnica
Trenutni vodostaj 268 cm
07.12.22 ob 17:00 Koper - kapitanija - Jadransko morje
Trenutni vodostaj 201 cm
07.12.22 ob 17:00 OB Piran (NIB) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 15.9 °C
07.12.22 ob 17:00 Debeli Rtič (Zora) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 15.2 °C
07.12.22 ob 16:00 Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 14.8 °C
07.12.22 ob 16:00

Hidrološki podatki

Opomba: Podatki so informativni!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO